за нас...

 "ИКОМ Д" ЕООД е приемник на ЕТ "ИКОМ" основан през 1992 год. в гр. Добрич. Производството на изделия от дървесина започва от средата на 1994 год., а през следващата се превръща в основна дейност на фирмата. Наши основни продукти  от мебелите са кухните и кухненското обзавеждане, вратите от масивна дървесина и фурнирован МДФ, дървените стъклопакетни прозорци и врати.
С течение на времето, с подобряване на екипировката и опита на работещите в 
"ИКОМ Д" ЕООД, расте и авторитета на фирмата. Изпълнителният състав е млад, а управлението се осъществява от специалисти с дългогодишен стаж на ръководни позиции в дървопреработвателната и мебелната промишленост.
За нас не съществуват неосъществими желания на клиентите, което е видно и от разнообразието на изработваните изделия.
Качеството на използваните материали, технологичната дисциплина и прецизното изпълнение са водещите фактори в работата ни.